શિક્ષણસંસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિક્ષણસંસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શિક્ષણનું કામ કરતી-શિક્ષણ માટેની સંસ્થા; શાળા.