શિકસ્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિકસ્તા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાલુ લખવાની (ઉર્દૂ લિપિની) એક રીત કે મરોડ.