શિખામણ માથે ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિખામણ માથે ચડાવવી

  • 1

    સલાહ માન્ય રાખવી-તે મુજબ વર્તવું.