શિંગડાં ઉલાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડાં ઉલાળવાં

  • 1

    સામે થવું; લડવા તૈયાર થવું.