શિંગડાં ભરાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડાં ભરાવવાં

  • 1

    સામે થવું; લડવા તૈયાર થવું.