શિંગડાં મેળવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડાં મેળવવાં

  • 1

    હિસાબનાં જમા ઉધાર પાસાં સરખાં કરવાં.