શિફારસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિફારસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સિફારસ; ભલામણ; લાગવગવાળા આગળ કોઈને માટે કરેલી પ્રશંસા કે આગ્રહ.