શિર આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિર આપવું

  • 1

    જીવનો ભોગ આપવો.