શિર ઉપર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિર ઉપર લેવું

  • 1

    માથે લેવું; જવાબદારી સ્વીકારવી.