શિર કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિર કાપવું

  • 1

    નિમકહરામ થવું; લુચ્ચાઈ કરવી.