શિલ્ડ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિલ્ડ કાઢવી

  • 1

    સ્પર્ધા માટે તે યોજવું.