શિલ્ડ સ્થાપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિલ્ડ સ્થાપવી

  • 1

    સ્પર્ધા માટે તે યોજવું.