શિળિયાટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિળિયાટું

વિશેષણ

  • 1

    શીળીનાં ચાઠાંવાળું.

મૂળ

શીળી પરથી