શિષ્યવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિષ્યવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શિષ્યને તેના ખર્ચ પેટે મળતી (નાણાંની) મદદ.