શીઘ્રસાધક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીઘ્રસાધક

વિશેષણ

  • 1

    શીઘ્ર સાધે કે ફળે એવું; શીઘ્ર ફલદાયી.