શીતલાના વાહને ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીતલાના વાહને ચડવું

  • 1

    ગધેડે ચડવું-ફજેત થવું.