શીતલા ટાંકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીતલા ટાંકવા

  • 1

    શીતળાને રસી મૂકવી.