શીતોષ્ણ કટિબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીતોષ્ણ કટિબંધ

પુંલિંગ

  • 1

    શીતોષ્ણ આબોહવાનો પૃથ્વીનો પ્રદેશ-તેનો ગોળ પટો.