શીત વ્યાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીત વ્યાપવું

  • 1

    મરણ પૂર્વે પુષ્કળ પરસેવો થઈ શરીરનું ટાઢું પડી જવું.