શીદણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીદણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શીદી-હબસી સ્ત્રી.