શીશામાં ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીશામાં ઉતારવું

  • 1

    છેતરીને કાબૂમાં લેવું-વશ કરવું.