શીશી સૂંઘાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીશી સૂંઘાડવી

  • 1

    વાઢકાપ કરવા ક્લૉરોફૉર્મની દવા સૂંઘાડી મૂર્છા આણવી.