શોકસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોકસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરણનો શોક પ્રદર્શિત કરવા મળતી સભા.