શોક કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોક કરવો

  • 1

    ખેદ કરવો.