શોક ધરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોક ધરવો

  • 1

    ખેદ કરવો.