શોભાનો ગાંઠિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોભાનો ગાંઠિયો

  • 1

    ખાલી શોભા પૂરતું-કોઈ કામ કે ખપનું ન હોય એવું.