શોભા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોભા લેવી

  • 1

    લહાવો લેવો.

  • 2

    માન ખાટવું.