શોષણાંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોષણાંક

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    શક્તિનું શોષણ થાય તેનું માપ કે પ્રમાણનો અંક; 'કોઇફિશંટ ઑફ ઍબ્સૉર્પશન'.