શોષ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોષ પડવો

  • 1

    તરસથી ગળું સુકાવું.