શ્યાનતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્યાનતા

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    'વિસ્કોસિટી'.