ષટ્પદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ષટ્પદી

વિશેષણ

  • 1

    છ પદવાળું.

ષટ્પદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ષટ્પદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભમરી.

  • 2

    છ પદવાળું કાવ્ય.