ગુજરાતી

માં સુકડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુકડ1સુકેડ2સેકંડ3સેંકડે4

સુકડ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સુખડ; ચંદનના ઝાડનું સુગંધીદાર લાકડું કે તે ઘસી કરાતો લેપ.

ગુજરાતી

માં સુકડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુકડ1સુકેડ2સેકંડ3સેંકડે4

સુકેડ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સુખડ; ચંદનના ઝાડનું સુગંધીદાર લાકડું કે તે ઘસી કરાતો લેપ.

ગુજરાતી

માં સુકડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુકડ1સુકેડ2સેકંડ3સેંકડે4

સેકંડ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મિનિટનો કે ખૂણાના અંશનો સાઠમો ભાગ.

ગુજરાતી

માં સુકડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુકડ1સુકેડ2સેકંડ3સેંકડે4

સેંકડે4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સેંકડાને હિસાબે.

વિશેષણ

 • 1

  બીજું જેમ કે, 'સેકંડ ક્લાસ', 'સેકન્ડ હૅન્ડ'.

મૂળ

इं.