સ્ક્રૂ ઢીલો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ક્રૂ ઢીલો હોવો

  • 1

    મગજ અસ્થિર હોવું.