સંકલ્પ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંકલ્પ કરવો

  • 1

    નિર્ધાર કરવો.

  • 2

    નિયમ કરવો.