સંકલ્પ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંકલ્પ લેવો

  • 1

    વ્રત નિયમની શરૂઆતનું વિધાન કરવું; પ્રતિજ્ઞા કરવી.