સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ જાણી કે સમજી શકે એવી દૃષ્ટિ.