સુકાનસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુકાનસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સભાનું કામકાજ–ચર્ચાની વસ્તુ વિષય વગેરે કાર્યક્રમનું સંચાલન (સુકાન) સંભાળતી વિશેષ એક તેની સમિતિ; 'સ્ટિયરિંગ કમિટી'.