સૂકો કાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકો કાળ

  • 1

    વરસાદને અભાવે પડેલો દુકાળ.