સૂકો દમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકો દમ

  • 1

    ખાલી દમદાટી; ધમકી.