સૂકું પાપડ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકું પાપડ જેવું

  • 1

    સુકલકડી.