સુખડી બંધાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુખડી બંધાવવી

  • 1

    મુસાફરી માટે કોરું ખાવાનું આપવું.