સખતળી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સખતળી નાખવી

  • 1

    જોડામાં સખતળી મૂકવી.