સખતાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સખતાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કડકાઈ; કઠોરતા.

  • 2

    જુલમ.

  • 3

    બંધી; પ્રતિબંધ (સખતાઈ ગુજારવી, સખતાઈ વાપરવી).