સખત સજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સખત સજા

  • 1

    સખત મજૂરી સાથેની કેદ.