સખત હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સખત હાથે

  • 1

    સખતાઈથી.