સુખનો રોટલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુખનો રોટલો

  • 1

    ભારે દુઃખ-કષ્ટ કે અજંપા વિના નિરાંતે મળતો રોટલો કે કમાણી.