સંખ્યાક્રમવાચક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંખ્યાક્રમવાચક

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    એક, બે, ત્રણ એમ સંખ્યાનો ક્રમ બતાવનાર.