સંખ્યાપૂરક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંખ્યાપૂરક

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    પહેલું, બીજું એમ સંખ્યા બતાવનાર (વિ૰).