સંખ્યાસમૂહવાચક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંખ્યાસમૂહવાચક

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    સંખ્યાના સમૂહનું વાચક. ઉદા૰ પંચક; સૈકું.