સુખસગવડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુખસગવડ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુખ અને સગવડ; આરામ અને અનુકૂળતા.